Tag: neolock

17
Th4

Khóa từ khách sạn giá rẻ tại HCM

Khóa thẻ từ khách sạn giá rẻ tại TPHCM. Khóa thẻ từ Khóa khách sạn là hệ thống kiểm soát ra vào cửa khách sạn. Được sử dụng công nghệ thẻ từ không tiếp xúc hoặc tiếp xúc để mở cửa khách sạn. Chức năng phân quyền của khóa thẻ từ: – Chức năng phần quyền cho 1 thẻ master được

Read more